ถนน (40%, 529 votes)

ไฟฟ้า (29%, 380 votes)

น้ำประปา (29%, 382 votes)

ไฟฟ้าสาธารณะ (0%, 4 votes)

สวัสดิการประชาชน (1%, 9 votes)

การสื่อสารภายในตำบล (1%, 13 votes)

                    1317