ถนน (40%, 271 votes)

ไฟฟ้า (29%, 196 votes)

น้ำประปา (28%, 193 votes)

ไฟฟ้าสาธารณะ (1%, 4 votes)

สวัสดิการประชาชน (1%, 6 votes)

การสื่อสารภายในตำบล (1%, 10 votes)

                    680