ถนน (39%, 711 votes)

ไฟฟ้า (30%, 553 votes)

น้ำประปา (30%, 555 votes)

ไฟฟ้าสาธารณะ (0%, 4 votes)

สวัสดิการประชาชน (0%, 9 votes)

การสื่อสารภายในตำบล (1%, 13 votes)

                    1845